Prednisolon ® 10 mg/ml inj. ad us.vet.

 

   

 

 

Č. reg: 96/042/04-S


Injekčná suspenzia pre zvieratá s obsahom prednizolónu 10mg/ml.

 

Liečba acetonémie, tetánie a popôrodnej parézy kráv, reumatických ochorení, dermatitíd, alergií, popálenín, pruritu, traumatického šok u koní, hovädzieho dobytka a psov.

 

Lokálne (intraartikulárne) pri artritíde, spondylitíde, bursitíde a tendovaginitíde.

 

Sprievodná liečba pri otitis externa.

 

Pri infekčných ochoreniach sa používa len spojitosti s antibiotickou liečbou alebo chemo-terapeutikami.
 


 

Farmakoterapeutická skupina: Antiflogistikum

 

Prednizolon patrí medzi adrenokortikoidné hormóny.

 

Lieková forma: Biela injekčná suspenzia

 

Cieľový druh: Kone, hovädzí dobytok a psy

 

Zloženie - 1 ml obsahuje:

Účinná látka: Prednisolonum 10,00 mg

Pomocné látky: Alcohol benzylicus 20,00 mg

 

 

Prednizolon sa viaže na špecifické intracelulárne receptory, čím dôjde k aktivácii alebo potlačeniu špecifického účinku.

Terapeutické podávanie prednizolonu má protizápalový (znižuje tvorbu zápalových mediátorov, zvyšuje tvorbu protizápalových mediátorov) a imunosupresívny (potlačuje aktivitu lymfocytov) účinok, ďalej ovplyvňuje metabolizmus uhľovodíkov, bielkovín a tukov, spomaľuje činnosť kôry nadobličiek.

V porovnaní s kortizónom, prednizolon má signifikantne slabší mineralokortikoidný účinok (0,6 – 0,8 v porovnaní s kortizónom). Preto, v porovnaní s hydrokortizónom, je menej vhodný na liečbu retencie sodíka, narušenie elektrolytickej rovnováhy a edému.

Po intramuskulárnej aplikácii sú estery prednizolonu rýchlo absorbované, kým acetát vo forme suspenzie sa vstrebáva pomaly. Maximálna koncentrácia v krvnej plazme po perorálnom podaní sa dosiahne o 1 – 2 hodiny a trvá 2 – 4 hodiny. Prednizolon sa viaže na plazmatické proteíny a vylučuje sa močom ako volný alebo konjugovaný. Prechádza cez placentu a malé množstva sa vylúčia mliekom.

Farmakologické štúdie preukázali, že fosfát, sukcinát a acetát prednizolonu sú in vivo rýchlo premieňané na prednizolon, ktorý je zodpovedný za farmakologickú aktivitu.

 

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu:

Liečba acetonémie, tetánie a popôrodnej parézy kráv, reumatických ochorení, dermatitíd, alergií, popálenín, pruritu, traumatického šok u koní, hovädzieho dobytka a psov.
Lokálne (intraartikulárne) pri artritíde, spondylitíde, bursitíde a tendovaginitíde.
Sprievodná liečba pri otitis externa.
Pri infekčných ochoreniach sa používa len spojitosti s antibiotickou liečbou alebo chemo-terapeutikami.

 

Kontraindikácie:

Osteoporóza, diabetes mellitus, vírusové infekcie a bakteriálne zápaly očí.

 

Použitie počas gravidity, laktácie:

Kortikosteroidy môžu vyvolať potrat v poslednej tretine gravidity.

 

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Súčasné podávanie fenytoínu, rifampicínu alebo barbiturátov indukuje produkciu enzýmov v pečeni, ktoré metabolizujú kortikoidy a následkom toho dochádza ku skráteniu polčasu eliminácie kortikoidov.

 

Dávkovanie a spôsob podania lieku:

 

Kôň, hovädzí dobytok:       10 – 20 ml i.m. alebo s.c., 3 – 6 ml intraartikulárne
Teľa:                                    3 – 6 ml i.m. alebo s.c., 1 – 3 ml intraartikulárne
Pes:                                     1 ml/10 kg ž. hm. i.m. alebo s.c. 0,5 – 1 ml intraartikulárne

 

Uvedené dávky sú aj maximálnymi dennými dávkami.

Pred použitím pretrepať!

 

Ochranná lehota:
Mäso hovädzieho dobytka: 10 dní
Mlieko: bez ochrannej lehoty
Liek nepodávať koňom, ktorých mäso je určené na ľudský konzum.

 

Čas použiteľnosti:

2 roky / po prvom otvorení vnútorného obalu 28 dní

 

Podmienky a spôsob uchovávania:

Uchovávať pri teplote do 15°C.

 

Balenie: 100 ml

 

Vydáva sa len na veterinárny predpis.