PGF Veyx ®

 

   

 

Č. reg: 96/055/00-S

 

PGF Veyx 0,0875 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané.

 

 

Farmakoterapeutická skupina: prostaglandíny, kloprostenol

 

Indikácie:

 

Hovädzí dobytok:

- tichá ruja a nepravidelný ovulačný cyklus, synchronizácia cyklu plemeníc
- stav bez ruje, choroby maternice pri blokáde progesterónového cyklu
- prerušenie normálnej a patologickej gravidity do 120. dňa gravidity
- mumifikované plody
- individuálna indukcia pôrodu

 

Ošípané:

- indukcia a synchronizácia pôrodov celej skupiny zvierat od 114. dňa gravidity (prvý deň po prvej inseminácii je prvý deň gravidity).

 

Lieková forma:

Injekčný roztok. Číry, bezfarebný, vodný roztok.

 

Cieľový druh:

Hovädzí dobytok (kravy), ošípané (prasnice).

 

Zloženie - 1,0 ml obsahuje:

Účinná látka: Cloprostenolum 0,0875 mg
(ut Cloprostenolum sodium 0,092 mg)

Pomocné látky: Chlórkrezol 1,0 mg

 

Kloprostenol patrí do skupiny agonistov prostaglandínu-F2α. Má luteolytický účinok, v závislosti od druhu a časového priebehu liečby. Táto skupina látok má tiež kontrahujúci účinok na hladké svalstvo (uterus, gastrointestinálny, respiračný a vaskulárny systém). Pri ošetrení počas diestrusu alebo vo fáze pretrvávajúceho žltého telieska kloprostenol vyvolá luteolýzu. Strata negatívneho mechanizmu spätnej väzby, vyvolaného progesterónom, vedie u zvierat s cyklickou ovárialnou funkciou k predčasnému začiatku ruje a ovulácie.

 

Luteolytický účinok kloprostenolu, v porovnaní s PGF2α., je 200 až 400-krát silnejší, pričom kontrahujúci účinok na hladké svalstvo sa neodlišuje od účinku PGF2α.

Len extrémne vysoké dávky kloprostenolu, ako odporučené, spôsobujú toxické príznaky.

 

Po intramuskulárnom podaní hovädziemu dobytku a ošípaným, max. koncentrácia v plazme sa dosiahnedo 15 minút až 2 hodín. Je rýchlo distribuovaný a vylučuje sa v rovnakej miere faeces a močom. Polčas eliminácie je do 28 hodín. U hovädzieho dobytka sa menej ako 0,4 % aplikovanej dávky vylúči mliekom - najvyššie koncentrácie sa zistili do 4 hodín po aplikácii.

 

Dávkovanie a spôsob podania lieku:

 

Hovädzí dobytok: intramuskulárne a subkutánne

Ošípané: hlboko intramuskulárne

 

Kvôli možnému výskytu infekcií vyvolaných anaeróbnymi zárodkami, neaplikovať do znečistených miest kože. Pred aplikáciou miesto injekcie dôkladne očistiť a dezinfikovať.

 

Hovädzí dobytok:

0,5 mg kloprostenolu na zviera (t.j. 5,7 ml lieku/zviera).

Pri synchronizácii ruje v chovoch hovädzieho dobytka nasleduje ošetrenie 2-krát v odstupe 11 dní.

 

Ošípané:

0,175 mg kloprostenolu na zviera (t.j. 2,0 ml lieku/ zviera)

 

Kontraindikácie:

• Gravidné zvieratá, u ktorých nie je žiaduca indukcia pôrodu alebo abortu
• Spastické ochorenia dýchacej alebo tráviacej sústavy
• Intravenózna aplikácia

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám.

Osoby podávajúce liek zvieratám by sa mali vyvarovať kontaktu s kloprostenolom. Pri manipulácii s liekom, tehotným ženám, astmatikom alebo osobám s poruchami dýchacej sústavy sa odporúča použitie gumených rukavíc. Pri náhodnej kontaminácii kože a slizníc postihnuté miesto umyť mydlom a vodou.

 

Nežiaduce účinky:

Pri indukcii pôrodu u kráv je možný výskyt retencie placenty.

Viditeľné zmeny po použití lieku na indukciu pôrodu u ošípaných sú podobné ako pri normálnom pôrode a vymiznú do jednej hodiny.

Keď je v období aplikácie tkanivo infikované, je možný výskyt anaeróbnych infekcií.

 

Použitie počas gravidity, laktácie:

Nepoužívať u zvierat, keď indukcia abortu alebo pôrodu je nežiaduca.

Keď sa liek použije na indukciu pôrodu u hovädzieho dobytka, retencia placenty, v závislosti od časového priebehu liečby, nie je vylúčená.

Kvôli mortalite a zníženej životaschopnosti novonarodených ciciakov, kloprostenol by sa nemal použiť pred 114. dňom gravidity.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidóta), ak sú potrebné.

Pri predávkovaní sa môžu vyskytnúť: zrýchlenie pulzu a frekvencie dychu, bronchokonstrikcia, zvýšenie telesnej teploty, zvýšená defekácia a močenie, salivácia, nauzea a vracanie.

 

Ochranné lehoty:

Mäso a vnútornosti hovädzieho dobytka a ošípaných: 2 dni.

Kravské mlieko: 0 dní.

 

Čas použiteľnosti:

2 roky / po prvom otvorení obalu 28 dní.

 

Uchovávať pri teplote do 25 °C, Chrániť pred svetlom.

 

Balenie:

10 ml, 6 x 10 ml, 20 ml, 6 x 20 ml, 50 ml

 

Vydáva sa len na veterinárny predpis.