Hypophysin ® LA

 

   

 

Č. reg: 96/020/01-S

 

Karbetocín je chemicky modifikovaný analóg prírodného hormónu oxytocínu.

Rovnako ako oxytocín, ovplyvňuje prechod ióntov membránami hladkého svalstva, čo umožnuje kontrakcie maternice.

V porovnaní s oxytocínom, karbetocín má po aplikácii výhodu predĺženého účinku.

Bezprostredne po aplikácii, karbetocín je distribuovaný do organizmu a je úplne metabolizovaný.

 

Farmakoterapeutická skupina: Uterotonikum

 

Indikácie:

 

Kravy: Nedostatočné kontrakcie, zadržanie lôžka v dôsledku atónie maternice a iných porúch puerperia (atónia maternice, lochiometria), nedostatočná produkcia mlieka.

 

Prasnice: Nedostatočné kontrakcie, zadržanie lôžka v dôsledku atónie maternice, nedostatočná produkcia mlieka, podporná terapia pri Mastitis-Metritis-Agalactiae syndróme, synchronizácia pôrodu po podaní lieku PGF2 - nie pred 113.dňom gravidity.

 

Lieková forma:

Injekčný roztok. Číry, bezfarebný, vodný roztok.

 

Cieľový druh:

Hovädzí dobytok (kravy), ošípané (prasnice).

 

Zloženie - 1,0 ml obsahuje:

Carbetocinum 0,07 mg

Excipient: Chlorbutanolum hemihydricum 2,00 mg

 

Dávkovanie:

 

Ošípané: 0,5 - 1,0 ml Hypophysin LA/zviera (eqv. 35 - 70 µg karbetocínu)

Na synchronizáciu pôrodu, po predošlom injekčnom podaní prostaglandínu F2: 0,5 ml Hypophysin LA/zviera (eqv. 35 µg karbetocínu)

 

Hovädzí dobytok: 2,5 - 5 ml Hypophysin LA/zviera 35 µg karbetocínu (eqv. 175 - 350 µg karbetocínu)

 

Spôsob podania:

Intramuskulárna alebo intravenózna injekcia.Spravidla sa podáva jednorazovo.

 

Kontraindikácie:

Použitie lieku Hypophysin LA sa neodporúča pri prolongovaných pôrodoch, pri ktorých vzniká pomerne silná tlaková bolesť v oblasti cervixu a vaginy, čím je aktivita myometria už často nadmerne zvýšená.

Hypophysin LA sa nesmie používať na urýchlenie pôrodov, pri ktorých nie je otvorený krčok.

Použitie lieku Hypophysin LA sa neodporúča pri nadmerne silných kontrakciách, pri mechanických prekážkach pôrodu, polohových anomáliách, kŕčových kontrakciách, pri hroziacich torziách a ruptúrach uteru, relatívne veľkých plodoch ako aj pri vrodených anomáliách pôrodných ciest.

 

Použitie počas gravidity a laktácie:

Hypohysin LA je predpísaný na podporu tvorby mlieka po pôrode.

 

Liekové interakcie:

Hypophysin LA nepodávať s oxytocínom, pretože sa obojstranne zvyšuje ich účinok, následkom čoho nie je možné vylúčiť nežiadané spazmy uteru.

 

Ochranné lehoty:

 

Mäso: hovädzí dobytok a ošípané: 0 dní

 

Kravské mlieko: 0 dní

 

Čas použiteľnosti:

2 roky po prvom otvorení 28 dní.

Uchovávať pri teplote 2 - 8°C, chrániť pred svetlom.

 

Balenie: 1x 50 ml, 5x10 ml.

 

Len na veterinárny lekársky predpis.