Gonavet ® Veyx

 

   

 

Č. reg: 96/0053/96-S

 

GONAVET ® Veyx 0,05 mg/ml injekčný roztok pre kravy a prasnice na reguláciu a stimuláciu reprodukcie, zlepšenie výsledkov inseminácie u kráv a prasníc.

Terapia porúch ovulácie, anestrus u kráv.

 

 

Farmakoterapeutická skupina: Hormón

 

Gonadorelín [6-D-Phe] je peptid patriaci do skupiny hormónov úvolňujúcich gonadotropné hormóny zo zadného laloku hypofýzy.

Po parenterálnej aplikácii sa viaže na Gn-RH receptory s vyššiou afinitou ako prírodné releasingové hormóny a je odolnejší proti degradácii.

 

Lieková forma:

Vodný injekčný roztok

 

Cieľový druh:

Kravy, prasnice

 

Zloženie – účinná látka:

Gonadorelinum 0,05 mg/ml

 

Indikácie:

 

Kravy:

• indukcia ovulácie u kráv pri oneskorenej ovulácii v dôsledku nedostatku LH
• indukcia ovulácie/synchronizácia ako súčasť inseminačného programu
• stimulácia ovárií v puerpériu od 12.dňa post partum
• terapia ovariálnych cýst

 

Prasnice:

- indukcia ovulácie/synchronizácia ako súčasť inseminačného programu

 

GONAVET ®Veyx je schopný indukovať ovuláciu u kráv a jeho použitie v prvej polovici ruje (4 hod. pred a do 1 hod. po inseminácii) zlepší výsledky inseminácie.

 

To platí aj pri predčasne prevedenej inseminácii.

 

Pozitívny výsledok sa môže očakávať tiež pri poruchách ovulácie.

Vyvolanie vrcholu účinku LH po jednorazovej aplikácii v období ruje sa využíva na indukciu ovulácie pri ovulačnom cykle. Z toho vyplýva jeho použitie aj pri tz. anovulačných cykloch.

 

GONAVET® Veyx je prakticky účinný pri všetkých opakovaných rujách i bez ich zjavných symptómov a tiež u zvierat, ktoré boli najmenej 1 krát inseminované alebo 24 hod. po inseminácii sa u nich ešte prejavujú príznaky ruje.

 

Pri umelej inseminácii, GONAVET® Veyx sa môže použiť na terapiu porúch ovulácie len v prvej polovici ruje (od 2 hod. pred až 2 hod. po inseminácii).

 

Zvieratá zaradené do synchronizácie ruje, u ktorých sa po 1 injekcii PGF2α neprejavujú príznaky ruje, 11 dní po 1. injekcii sa znovu ošetria PGF2α.
Ak sa do 3.dňa po tomto ošetrení u zvierat neobjavia príznaky ruje, aplikuje sa GONAVET Veyx s následnou insemináciou.

Na stimuláciu činnosti ovárií po pôrode, GONAVET® Veyx sa môže aplikovať od 12. dňa post partum.

Na stimuláciu činnosti ovárií v puerpériu, mali by sa vybrať len zvieratá, u ktorých je zistený nedostatočný vývoj folikulov.
Ošetrenie ovariálnych cýst v dôsledku nedostatku LH by malo nasledovať čo najskôr po otelení.

10. – 14. deň po ošetrení GONAVET Veyx vykoná sa kontrola liečby.

V prípade recidívy opätovne sa prevedie ošetrenie GONAVET® Veyx.

Inseminácia sa vykoná pri prvej ruji, pokiaľ nie sú zistené žiadne klinické odchýlky. Spravidla sa následná ruja očakáva 20 dní po ošetrení.

 

Prasničky:

Po 24 hod. od posledného podania blokátorov ruje, aplikuje sa 600 – 1000 m.j. PMSG (pregnant mare serum gonadotropin).

78 – 80 hod. po aplikácii PMSG, prevedie sa ošetrenie liekom GONAVET® Veyx

Približne 24 a 40 hod. po jeho podaní nasleduje 1. a 2. inseminácia.

 

Prasnice:

U prasníc je nástup pohlavného cyklu blokovaný ciciakmi. Ošetrenie 600 – 1000 m.j. PMSG (pregnant mare serum gonadotropin) sa prevedie 24 hod. po odstave ciciakov.

 

GONAVET® Veyx sa aplikuje :

56 – 58 hod. po podaní PMSG – pri odstave v 5. týždni

72 hod. po aplikácii PMSG -- pri odstave v 4. týždni.

 

 Dávkovanie a spôsob podania lieku:

Intramuskulárne

 

Kravy:

- indukcia ovulácie pri umelej inseminácii 2 ml
- synchronizácia ovulácie po synchronizácii ruje 1 ml
- stimulácia ovárií v puerpériu od 12.dňa post partum 1 ml
- stimulácia ovárií na zlepšenie koncepcie po umelej inseminácii 1 ml
- terapia ovariálnych cýst 2 ml

 

Prasnice:

- synchrinizácia ovulácie pri termínovanej inseminácii

Prasnice : 0,5 – 1,0 ml

Prasničky : 1,0 – 1,5 ml

- podpora funkcie žltého telieska 12. – 14. deň gravidity

Prasnice, prasničky: 1 ml

 

Kontraindikácie:

Použitie od 12. dňa po pôrode u kráv s vyvinutými terciálnymi folikulami.

 

Použitie počas gravidity a laktácie:

Nebol zaznamenaný negatívny účinok po náhodnej aplikácii počas gravidity alebo vývoja fétu.

U prasníc by sa mal použiť po odstave, u laktujúcich kráv podľa návodu.

 

Liekové interakcie:

Je známy synergický účinok pri kombinovanej terapii s FSH u zvierat s poruchami puerpéria.

Súčasná aplikácia HCG môže viesť k nadmernej reakcii ovárií.

 

Čas použiteľnosti:

2 roky / po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.

 

Uchovávať pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.

 

Balenie:

1x10 ml, 6 x 10 ml, 1 x 20 ml, 6 x 20 ml, 1 x 50 ml.

 

Bez ochranných lehôt!

 

Len na veterinárny lekársky predpis.