Oxytocin Vet ®

 

                  

 

Č. reg: 96/008/08-S

 

 

Injekčný roztok s obsahom oxytocínu na stimuláciu kontrakcií maternice počas pôrodu a v skorom postpartálnom období, insufficiencia maternice.

 

 

Farmakoterapeutická skupina: Hormón

 

Veterinaria – pharmaceutica, glukokortikoidné hormóny, kortikosteroidy.

 

Lieková forma:

Injekčný roztok

 

Cieľový druh:

Kravy, ovce, kozy, kobyly, prasnice, psy a mačky.

 

Zloženie:

Účinná látka: Oxytocinum (eqv. 16,6 μg) 10 IU/ml

Excipient: Chlorobutanolum hemihydricum 3,0 mg

 

Oxytocín je hormonálny sekrét zadného laloka hypofýzy - endogénny hormón výskytujúci sa u všetkých cicavcov. Tento peptidický hormón sa tvorí v hypotalame a neurosekréciou je transportovaný do zadného laloka hypofýzy, kde je uskladnený. V závislosti od pohlavného cyklu, syntéza oxytocínu sa uskutočnuje aj vo vaječníkoch (corpus luteum) kráv a oviec. Oxytocín ovplyvňuje iontové transmembránové toky v bunkách hladkého svalstva maternice, vyúsťujúce do kontrakcií maternice. Oxytocínom indukované myometrálne kontrakcie môžu byť inhibované tokolytickými prostriedkami ako sú β-adrenergní agonisti, sírnik horečnatý a niekedy inhaláciou anestetík.

 

Oxytocín sa môže aplikovať akýmkoľvek parenterálnym spôsobom. Ak sa aplikuje perorálne, veľmi rýchlo je inaktivovaný trypsínom. Po absorpcii sa oxytocín distribuje do extracelulárnej tekutiny a nenaviaže sa na proteíny.

Po 20 - 30 minútach dosiahne oxytocín ustálenú plazmatickú hladinu. Jeho polčas rozpadu je 10-12 minút.

 

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

 

Kravy, ovce, kozy, kobyly, prasnice, psy a mačky: Na stimuláciu kontrakcií maternice počas pôrodu a v skorom postpartálnom období, insufficiencia maternice.

 

Kravy: atónia maternice počas pôrodu a po pôrode, zadržanie plodových obalov, podporná liečba pri endometritídach v skorom postpartálnom období, poruchy sekrécie mlieka, odstránenie reziduálneho mlieka pri liečbe mastitíd.

 

Ovce: stimulácia kontrakcií maternice počas pôrodu a v skorom pospartálnom období, podporná liečba pri endometritídach v skorom postpartálnom období.

 

Kozy: stimulácia kontrakcií maternice počas pôrodu a v skorom postpartálnom období, podpora involúcie maternice po cisárskom reze.

 

Kobyly: indukcia pôrodu, zadržanie plodových obalov ako následok uterinnej insuficiencie, poruchy sekrécie mlieka.

 

Prasnice: stimulácia kontrakcií maternice počas pôrodu a v skorom postpartálnom období, skrátenie trvania pôrodu, poruchy sekrécie mlieka, odstránenie reziduálneho mlieka pri liečbe mastitíd, atónia maternice počas pôrodu a po pôrode, zadržanie plodových obalov.

 

Psy: stimulácia kontrakcií maternice počas pôrodu a v skorom postpartálnom období, podporná liečba pri endometritídach v skorom postpartálnom období, poruchy sekrécie mlieka.

 

Mačky: stimulácia kontrakcií maternice počas pôrodu a v skorom postpartálnom období, podporná liečba pri endometritídach v skorom postpartálnom období, poruchy sekrécie mlieka.

 

Kontraindikácie:
Indukcia pôrodu u kobýl, ktoré ešte nie sú pripravené, aplikácia oxytocínu na urýchlenie pôrodu, ak krčok maternice nie je otvorený, mechanické prekážky pôrodu, abnormálne polohy, prudké kontrakcie maternice, hrozba perforácie maternice, torzia maternice, nadmerná veľkosť plodu ako aj anomálie pôrodných ciest, hypersenzibilita na oxytocín.

 

Nežiaduce účinky:
Hyperkonraktibilita maternice, ruptúra maternice (zvlášť u mäsožravcov).

U prasníc neustále kontrakcie maternice spojené blokádou zásobovania cez pupočnú šnúru a následne zníženou životaschopnosťou ciciakov po intravenóznej aplikácii, tetanus maternice, predĺženie pôrodu, predčasné uvoľňovanie placenty, po liečbe retencie mlieka u prasníc sa u jednodňových ciciakov môže vyskytnúť hnačka.

 

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Adrenolytiká zosilňujú stimulačný účinok oxytocínu na kontrakcie maternice. Súčasná aplikácia prostaglandínu a oxytocínu tento ich účinok vzájomne zosilňuje.

 

Dávkovanie a spôsob podania lieku:

Liek je určený na intravenóznu, intramuskulárnu a subkutánnu aplikáciu, intravenóznu instiláciu, intramuskulárnu infúziu, jednorazovo. Pri intravenóznej aplikácii podávať pomaly.

 

Kravy:

 

Stimulácia maternicových kontrakcií, insuficiencia maternice:

5 - 10 IU oxytocínu/zviera i.v.
1 - 20 IU oxytocínu/zviera i.m.

 

Poruchy sekrécie mlieka, odstránenie reziduálneho mlieka pri liečbe mastitíd:

5 - 10 IU oxytocínu/zviera i.v.
20 - 40 IU oxytocínu/zviera i.m. alebo s.c.

 

Atónia maternice počas pôrodu a po pôrode, zadržanie plodových obalov, podporná liečba pri endometritídach:

25 IU oxytocínu/zviera i.v.

 

Ovce:

 

Stimulácia maternicových kontrakcií insuficiencia maternice:

5 - 10 IU oxytocínu/zviera i.v
1 - 20 IU oxytocínu/zviera i.m.

 

Podporná liečba pri endometritídach:

5 - 10 IU oxytocínu/zviera i.m.

 

Kozy:

 

Stimulácia maternicových kontrakcií, insuficiencia maternice:

1 - 3 IU oxytocínu/zviera i.m., s.c.

 

Podpora involúcia maternice po cisárskom reze:
 

IU oxytocínu/zviera i.v., i.m.

 

Kone:

 

Indukcia pôrodu, stimulácia maternicových kontrakcií, insuficiencia maternice:

10 IU oxytocínu/zviera i.v.
40 IU oxytocínu/zviera i.m.

 

Zadržanie plodových obalov:

50 - 60 IU oxytocínu/zviera plynulou intravenóznou instiláciou

 

Poruchy sekrécie mlieka:

30 - 40 IU oxytocínu/zviera i.m.

 

Ošípané:

 

Stimulácia maternicových kontrakcií, skrátenie trvania pôrodu

1 - 10 IU oxytocínu/zviera i.v.
20 - 25 IU oxytocínu/zviera i.m.
25 IU oxytocínu/zviera i.m. + 0,125 IU oxytocínu/min/zviera ako i.m. infúzia

 

Poruchy mliečnej sekrécie, odstránenie reziduálneho mlieka pri liečbe mastitíd:

1 - 10 IU oxytocínu/zviera i.v.
15 IU oxytocínu i.m.

 

Atónia maternice:

20 - 40 IU oxytocínu/zviera i.m.

 

Zadržanie plodových obalov:

0,5 IU oxytocínu/zviera i.m., aplikáciu opakovať o niekoľko hodín.

 

Psy:

 

Stimulácia maternicových kontrakcií, insuficiencia maternice:

0,15 - 1 IU oxytocínu/zviera i.v., i.m., s.c.

 

Podporná liečba pri endometritíde:

3 - 10 IU oxytocínu/zviera s.c.

 

Poruchy sekrécie mlieka:

0,2 - 1 IU oxytocínu/zviera i.v., i.m., s.c.

 

Mačky:

 

Stimulácia maternicových kontrakcií, insuficiencia maternice:

0,3 - 1 IU oxytocínu/zviera i.m. alebo s.c.
0,1 - 0,2 IU oxytocínu/zviera i.m. alebo s.c. a 10 - 20 mg účinnej látky s utero

 

Smasmolytickým účinkom. Liečba sa môže opakovať v 2 - 3 hodinových intervaloch.

 

Poruchy sekrécie mlieka:

0,1 - 0,25 IU oxytocínu/zviera i.v., i.m., s.c.

Po dvoch neúspešných ošetreniach uterinnej insufficiencie sa odporúča previesť sectio caesarea.

 

Predávkovanie:

Predávkovanie môže viesť k dočasnej vazodilatácii a hypertenzii, retencii vody, trvalým kontrakciám maternice a fetálnej hypoxii znižujúcej schopnosť ciciakov prežiť, tachykardii, ruptúre maternice, komplikáciam pôrodu u koní (retentio secundinarum, nadmierné kontrakcie maternice) a retentio secundinarum u prasníc.

V takých prípadoch liečbu oxytocínom pozastaviť.

 

Ochranné lehoty:

 

Po intravenóznej aplikácii:

 

kravy, ovce, kozy, kone:

mäso a orgány: 0 dní
mlieko: 0 dní

 

- prasnice - mäso a orgány: 0 dní

 

Po intramuskulárnej a subkutánnej aplikácii:

 

- kravy, ovce, kozy, kone:

mäso a orgány: 3 dni
mlieko: 0 dní

 

- prasnice: mäso a orgány: 3 dni

 

Čas použiteľnosti:

18 mesiacov / po prvom otvorení vnútorného obalu je 28 dní.

 

Uchovávať v chladničke pri teplote 2 °C - 8° C.

 

Balenie:

1x10 ml, 1x50 ml, 1x100 ml

 

Vydáva sa len na veterinárny predpis.