Veyxyl ®Tabs

 

               

 

800 mg/tbl. na perorálnu aplikáciu pre teľatá, ošípané, mačky a psy
800 mg/tbl. na intrauterinnú aplikáciu pre kravy, ovce, prasnice a kobyly

 

Č. reg: 96/0631/96-S

 

Tablety obsahujúce Amoxicilín - polosyntetické antibiotikum odolné voči kyselinám.

 

Liečba ochorení spôsobených G-pozitívnymi a G-negatívnymi baktériami citlivými na amoxicilín:

 

Ošípané (okrem odstavčiat), psy a mačky: infekcie pľúc a dýchacích ciest

 

Teľatá, ošípané, psy a mačky: infekcie tráviaceho traktu

 

Psy, mačky: infekcie urogenitálnej sústavy, lokálne infekcie, bakteriálne a sekundárne infekcie pri vírusových ochoreniach

 

Kravy, prasnice, ovce, kobyly: infekcie endometria a zadržanie lôžka

 

Odstavčatá: liečebno-ochranne pri infekčných hnačkách a infekciách dýchacích ciest

 

Farmakoterapeutická skupina: antibiotikum, kód ATCvet: JOICA04

 

Lieková forma: Biele tablety s poliacou ryhou.

 

Cieľový druh: Kravy, teľatá, ošípané, prasnice, odstavčatá, ovce, kobyly, psy, mačky.

 

Zloženie - 1tableta obsahuje:

 

Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 800 mg

 

Amoxicilín spôsobuje narušenie bunečnej membrány tým, že kompetitívne inhibuje transpeptidázu mureín, ktorá je potrebná na sieťovanie molekúl mureínu v bunečnej membráne. Proces je ireverzibilný a týmto sa odôvodňuje baktericídny účinok antibiotika.

 

Amoxicilín nie je rezistentný voči β-laktamáze.
In vitro rezistencie vznikajú krok za krokom, pričom sa objavujú aj krížové rezistencie voči penicilínu.

 

Amoxicilín je po perorálnej aplikácii resorbovaný len na 70 % a len pribl. 20 % sa viaže na proteíny krvného séra. Amoxicilín sa vylučuje hlavne obličkami.
Amoxicilín spôsobuje slabú toxicitu a je dobre tolerovaný.

 

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu:

Liečba ochorení spôsobených G-pozitívnymi a G-negatívnymi baktériami citlivými na amoxicilín:

 

Ošípané (okrem odstavčiat), psy a mačky: infekcie pľúc a dýchacích ciest

Teľatá, ošípané, psy a mačky: infekcie tráviaceho traktu

Psy, mačky: infekcie urogenitálnej sústavy, lokálne infekcie, bakteriálne a sekundárne infekcie pri vírusových ochoreniach

Kravy, prasnice, ovce, kobyly: infekcie endometria a zadržanie lôžka

Odstavčatá: liečebno-ochranne pri infekčných hnačkách a infekciách dýchacích ciest

 

Kontraindikácie:

Zvýšená citlivosť na penicilíny a cefalosporíny, vážne poruchy obličiek spojené s anúriou a oligúriou.

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

Ak sa po 3 dňoch liečby zdravotný stav nezlepší, v liečbe amoxicilínom sa môže pokračovať až po potvrdení citlivosti zárodkov antibiogramom. V opačnom prípade je potrebné liečbu zmeniť.

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

 

Osoby so známou precitlivenosťou na penicilíny zaobchádzať s liekom opatrne.

 

Nežiaduce účinky:

 

Možný výskyt alergických reakcií (kožné alergické reakcie, anafylaxia).

 

Použitie počas gravidity, laktácie:

 

Môže sa použiť v období gravidity.

 

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

 

Z hľadiska antibakteriálneho účinku, existuje potenciálny antagonizmus medzi penicilínmi a rýchlo pôsobiacimi bakteriostatickými chemoterapeutikami.

 

Dávkovanie a spôsob podania lieku:

 

Spôsob podania: perorálne, intrauterinne.

 

Perorálne: 2 krát denne, 2 – 5 dní

 

Teľatá, ošípané, odstavčatá, psy, mačky: 2 – 10 mg/kg ž. hm.

Teľatá do 50 kg ž.hm.: ½ tablety

Teľatá od 50 – 100 kg ž.hm.: 1 tableta

 

Intrauterinne:

Kravy 400 – 800 mg - 1 tableta

Ovce, prasnice 200 – 400 mg - ½ tablety

Kobyly 800 mg - 1 tableta

Intrauterinná liečba sa v prípade potreby môže opakovať po 48 hodinách.

 

Ochranné lehoty:

 

Po perorálnej aplikácii:

Mäso a vnútorné orgány teliat 11 dní, ošípaných 3 dni.

 

Po intrauterinnej aplikácii:

Mäso a vnútorné orgány kráv, oviec, prasníc a kobýl 14 dni. Mlieko: 1 deň.

Inkompatibility

Z hľadiska antibakteriálneho účinku, existuje potenciálny antagonizmus medzi penicilínmi a a rýchlo pôsobiacimi bakteriostatickými chemoterapeutikami.

 

Čas použiteľnosti: 2 roky

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie:

 

Uchovávať pri teplote do 25oC. Chrániť pred svetlom.

 

Balenie: 10 x 10 tabliet

 

Vydáva sa len na veterinárny predpis.