Trimetox ® 240 injekčný roztok

 

         

 

Č. reg: 96/035/01-S

 

Injekčný roztok s obsahom sulfadoxínu a trimetoprimu.

 

Liečba infekčných chorôb v rannom štádiu infekcie, vyvolané pôvodcami citlivými na sulfadoxín a trimetoprim.

 

Primárne a sekundárne infekcie:

- dýchacích ciest
- gastrointestinálneho traktu
- urogenitálneho systému
- kože a kĺbov

 

 

Farmakoterapeutická skupina: Chemoterapeutikum. Sulfadoxín a trimetoprim

 

Lieková forma: Injekčný roztok. Číry, bezfarebný až hnedožltý injekčný roztok.

 

Cieľový druh: Hovädzí dobytok, teľatá, ošípané, ciciaky, psy a mačky.

 

Zloženie - 1 ml obsahuje:

Účinné látky:

Trimethoprimum 40,0 mg

Sulfadoxinum 200,0 mg

Pomocné látky:

Metylparabén 0,50 mg

 

Účinok sulfadoxínu spočíva v kompetitívnej inhibícii kyseliny p-aminobenzoovej, ktorá je nevyhnutná pre stavbu kyseliny listovej, ako základu pre stavbu purínov a syntézu nukleových kyselín. Trimetoprim inhibuje reduktázu kyseliny dihydrolistovej a tak spolu vyvolávajú blokádu dvoch po sebe nasledujúcich stupňov v syntéze kyseliny listovej. Tento dvojitý mechanizmus účinku vedie k výraznému zvýšeniu účinnosti oboch účinných látok.

 

Sulfadoxín patrí do skupiny sulfónamidov s dobrou vstrebateľnosťou a dlhodobým účinkom. Trimetoprim sa rozsiahle distribuje do telesných tekutín a tkanív a je viac rozpustný v lipidoch. Koncentruje sa zvlášť v tekutinách s nižším pH. So svojím dlhodobým účinkom sulfadoxín prekryje pomerne krátky polčas trimetoprimu a preto sa odporúča kombinovať s trimetoprimom. Pribl. 65% oboch látok sa viaže na bielkoviny. Močom sa vylúči počas 24 hodín pribl. 40% sulfadoxínu a 50-60% trimetoprimu.

 

Indikácie:

Liečba infekčných chorôb v rannom štádiu infekcie, vyvolané pôvodcami citlivými na sulfadoxín a trimetoprim.

 

Primárne a sekundárne infekcie:

- dýchacích ciest
- gastrointestinálneho traktu
- urogenitálneho systému
- kože a kĺbov

 

Dávkovanie a spôsob podania lieku:

Všeobecná dávka je 1 ml/15-20 kg ž. hm. intravenózne, intramuskulárne, subkutánne, s možnosťou opakovania v prípade ochorenia s ťažkým priebehom po 12 - 24 hodinách počas 3 dní.

 

Hovädzí dobytok: 6,0 - 10,0 ml/100 kg ž. hm. i.v., i.m., s.c.
Teľatá: 3,0 - 5,0 ml/50 kg ž. hm. i.v., i.m., s.c.
Ošípané: 3,0 - 5,0 ml/50 kg ž. hm. i.v., i.m., s.c.
Ciciaky: 0,6 - 1,0 ml/10 kg ž. hm. s.c., i.m.
Suky a mačky: 0,3 - 0,5 ml/5 kg ž. hm. i.v., i.m., s.c.

 

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá ak sú potrebné):

Po prijatí väčšieho množstva sulfónamidov, môže dôjsť k ataktickým pohybom, svalovým kŕčom a komatóznym stavom. Symptomatická liečba spočíva v aplikácii centrálne sedujúcich látok, ako sú barbituráty. Okrem aplikácie vitamínu K a kyseliny listovej na zlepšenie renálneho vylučovania sulfónamidov, podávajú sa aj alkalizujúce prostriedky (napr. bikarbonát sodný).

 

Ochranné lehoty:

Mäso 8 dní. Kravské mlieko 4 dni.

 

Kontraindikácie:

Trimetox 240 nepoužívať v prípade:
- hypersenzitivity na sulfónamidy a trimetoprim
- insuficiencii pečene a funkčných poruchách nadobličiek
- poruchách hemopoetického systému

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

Aby sa zabránilo poruchám funkcie obličiek následkom kryštalúrie, odporúča sa vyšší príjem tekutín počas liečby. Za určitých okolností môže byť moč alkalizovaný (napr. pridaním bikarbonátu sodného).

Injekčný roztok pred intravenóznou aplikáciou zohriať na telesnú teplotu a podávať opatrne.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Osoby podávajúce liek zvieratám, vyvarovať sa priameho kontaktu lieku s kožou a sliznicami.

 

Nežiaduce účinky:

- kožné alergické reakcie v mieste vpichu po i.m. a s.c. aplikácii
- v niektorých prípadoch po intravenóznej aplikácii u hovädzieho dobytka boli opísané krátkodobé systémové reakcie (dyspnoe, excitácia)

V prípade alergických reakcií liečbu ihneď zastaviť a začať šokovú liečbu, v prípade anafylaxie epinefrín (adrenalín) a glukokortikoidy i.v., pri kožných alergických reakciách antihistaminiká a/alebo glukokortikoidy.

- funkčné poruchy nadobličiek
- zmeny krvného obrazu (hemolytická anémia, agranulocytóza)
- reakcie ako exantém a horúčka
- keratoconjunctivitis sicca u psov

 

Použitie počas gravidity, laktácie:

Bezpečné použitie sulfónamidov počas gravidity nie je overené. Liek sa môže použiť len vtedy, ak hodnotenie pozitívnych liečebných účinkov prevažuje vo vzťahu k rizikám.

 

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Súčasné podávanie indometacínu, fenylbutazónu a salicylátov zvyšuje hladinu sulfónamidov v krvi.

Kyselina p-aminobenzoová a acetylsalicylová majú antagonistický účinok.

 

Inkompatibility:

Súčasné podávanie indometacínu, fenylbutazónu a salicylátov zvyšuje hladinu sulfónamidov v krvi.
Kyselina p-aminobenzoová a acetylsalicylová majú antagonistický účinok.

 

Čas použiteľnosti vet. lieku v neporušenom obale:

2 roky/ po prvom otvorení vnút. obalu: 28 dní.

 

Podmienky a spôsob uchovávania:

Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom.

 

Vydáva sa len na veterinárny predpis.