Veyxyl LA® 200 mg/ml injekčný roztok

 

         

 

Č. reg: 96/0649/95-S

 

Injekčná suspenzia obsahujúca Amoxicilín.

 

Ochorenia spôsobené grampozitívnymi alebo gramnegatívnymi mikroorganizmami citlivými na amoxicilín pri infekciách pľúc a respiračného, gastrointestinálneho a urogenitálneho systému, všeobecné infekcie a septikemické ochorenia, sekundárne bakteriálne infekcie pri vírusových ochoreniach, červienka ošípaných.

 

 

Farmakoterapeutická skupina: beta laktámové antibiotiká, penicilíny.

 

Lieková forma: Biela až slabo žltá olejová suspenzia.

 

Cieľový druh: Hovädzí dobytok, teľatá, ošípané, psy, mačky.

 

Zloženie - 1 ml obsahuje:

Účinná látka:

Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum 229,60 mg) 200 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanizol 0,08 mg
Butylhydroxytoluén 0,08 mg

 

Amoxicilín spôsobuje narušenie bunečnej membrány tým, že kompetetívne inhibuje transpeptidázy.

Amoxicilín je po i.m. aplikácii úplne rezorbovaný, dobre sa distribuje do telových tekutín a tkanív.

Väčšina absorbovaného amoxicilínu sa rýchlo vylučuje močom.

 

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu:

Ochorenia spôsobené grampozitívnymi alebo gramnegatívnymi mikroorganizmami citlivými na amoxicilín pri infekciách pľúc a respiračného, gastrointestinálneho a urogenitálneho systému, všeobecné infekcie a septikemické ochorenia, sekundárne bakteriálne infekcie pri vírusových ochoreniach, červienka ošípaných.

 

Kontraindikácie:

- intravenózna aplikácia
- liečba zvierat precitlivených na penicilíny a cefalosporíny
- závažné renálne insufficiencie spojené s oligúriou a anúriou
- prítomnosť patogénov tvoriacich β-laktamázu
- liečba králikov, morčiat, škrečkov a malých hlodavcov

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

U hovädzieho dobytka dávku rozdeliť do rôznych miest. Maximálne množstvo lieku do jedného aplikačného miesta je 20 ml.

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Osoby precitlivené na penicilíny a cefalosporíny, vyvarovať sa priameho kontaktu s liekom.

 

Nežiaduce účinky:

Aplikácia liekov s obsahom amoxicilínu môže vyvolať alergické reakcie (alergické reakcie kože a anafylaxiu). V prípade pozorovania alergických reakcií, liek ihneď prestať podávať.

Antidota:

- pri anafylaxii: epinefrín (adrenalín) a glukokortikoidy i.v.
- kožné alergické reakcie: antihistaminiká a/alebo glukokortikoidy

V ojedinelých prípadoch sa po podaní injekcie lieku môže objaviť lokálne podráždenie.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa môže znížiť znížením množstva lieku podaného do jedného aplikačného miesta.

O výskyte akéhokoľvek nežiaduceho účinku informovať veterinárneho lekára.

 

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Liek nemiešať s inými liekmi.

Je možný antagonizmus penicilínov a chemoterapeutík s rýchlym nástupom účinku.

 

Dávkovanie a spôsob podania lieku:

10 mg amoxilínu/kg ž.hm. (0,5 ml lieku/10 kg ž.hm.), intramuskulárne, denne, min. nasledujúce 3 dni.

Ak sa po troch dňoch liečby stav nezlepší, v liečbe sa odporúča pokračovať až po potvrdení citlivosti pôvodcu na účinnú látku antibiogramom. V prípade potreby, je nutná zmena liečby.

Po ústupe klinických príznakov v liečbe pokračovať ďalšie 2 dni.

Pred použitím pretrepať.

 

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné:

Pri predávkovaní môže dôjsť k excitácii nervovej sústavy a spazmu. Liečbu ihneď zastaviť a začať symptomatickú liečbu (antidotá: benzodiazepíny alebo barbituráty).

 

Ochranné lehoty:

Hovädzí dobytok, teľatá, ošípané: mäso a orgány 28 dní.
Mlieko 3 dni.

 

Inkompatibility:

Sú možné inkompatibility v prítomnosti sulfónamidov, ťažkých kovov a oxidačných činidiel.

 

Čas použiteľnosti vet. lieku v neporušenom obale:

3 roky /po prvom otvorení vnút. obalu: 28 dní.

 

Podmienky a spôsob uchovávania:

Uchovávať pri teplote do 25°C.

 

Balenie: 1 x 100 ml, 12 x100 ml.

 

Vydáva sa len na veterinárny predpis.