Tylosin ® 200 mg/ml injekčný roztok

 

         

 

Č. reg: 96/183/94-S

 

Injekčný roztok s obsahom obsahujúca Tylosintartrát - soľ na báze tylozínu s kyselinou vínnou rozpustná vo vode a v alkohole.

 

Ako makrolidové antibiotikum má širokospektrálny bakteriostatický účinok na grampozitívne a niektoré gramnegatívne baktérie, na mykolpazmy, spirochéty, chlamýdie a ricketsie.

 

Po i.m. aplikácii sa tylozín rýchlo resorbuje a maximálnu koncentráciu v krvi dosiahne za 1-3 hodiny. V pečeni sa rozkladá na viaceré metabolity a potom sa vylučuje predovšetkým žlčou (90%) do faeces a močom s poločasom eliminácie okolo 3 hodín.

 

 

Farmakoterapeutická skupina: Antibiotikum.

 

Lieková forma: Injekčný roztok.

 

Cieľový druh: Hovädzí dobytok, ošípané, psy.

 

Zloženie:

Účinná látka: Tylosini tartras 200 mg v 1 ml

Pomocné látky: Alcohol benzylicus,propylenglycolum, Aqua pro iniectione.

 

Indikácie pre cieľový druh:

Infekčné ochorenia respiračného a gastrointestinálneho traktu, hlavne bronchopneumónia, chrípka ošípaných, dyzentéria ošípaných, vírusové pneumónie u hovädzieho dobytka, sekundárne infekcie pri vírusových ochoreniach.

 

Dávkovanie a spôsob podávania:

 

Hovädzí dobytok            3,0 - 5,0 ml / 100 kg ž.hm.
Teľa                                1,5 - 2,0 ml / 50 kg ž.hm.
Ošípaná                          1,2 - 2,5 ml / 50 kg ž.hm.
Pes                                  0,01 - 0,05 ml / kg ž. hm.

 

Uvedené dávky sú aj maximálnymi dennými dávkami.

Spôsob podania: intramuskulárne, v intervale 24 hodín po dobu 5 dní.

Na jedno miesto aplikovať najviac 10 ml lieku.

 

Ochranné lehoty:

Mäso a orgány hovädzieho dobytka a ošípaných 24 dní.
Mlieko 5 dní.

 

Kontraindikácie:

Nepodávať mačkám a mladým zvieratám do veku 1 týždňa.

 

Nežiaduce účinky:

 

V mimoriadnych prípadoch sa môže prejaviť erytém, pruritus, hňačka, alebo edém rektálnej mukózy. Po prerušení aplikácie príznaky vymiznú.

 

Používanie v období gravidity a laktácie:

Používanie lieku neovplyvňuje graviditu ani laktáciu.

 

Osobitné upozornenia pre osoby podávajúce liek zvieratám:

Osoby citlivé na penicilíny alebo cefalosporíny sa musia vyvarovať priameho kontaktu lieku s kožou alebo sliznicou.

 

Čas použiteľnosti:

2 roky / po prvom otvorení obalu 28 dní.

 

Podmienky a spôsob uchovávania:

Uchovávať do 25°C. Uchovávať mimo dosahu detí.

 

Balenie: 100 ml.

 

Len na predpis veterinárneho lekára.