Sensiblex ® 240 inj. ad us.vet.

   

 

 

Č. reg: 96/156/94-S

 

Injekčný roztok s obsahom denaverínu.

 

Liek znižuje tonus hladkej svaloviny a u maternice pripravenej na pôrod reguluje pôrodné bolesti, zvyšovaním elasticity pôsobí na mäkké pôrodné cesty. Optimálne podporuje pôrodnú činnosť pri súčasnom rozširovaní oblasti cervixu maternice, hymenu a vulvy, tým sa uľahčí pôrod a zníži sa pôrodné riziko zvierat. Liek je indikovaný u patologických pôrodov v otváracej dobe a regulovaní pôrodných bolestí, pokiaľ nie sú mechanické príčiny patologického pôrodu (napr. veľký plod, torsio uteri, polohové anomálie a pod.). Oproti výlučne používaným uterotonikám (oxytocínové preparáty) umožňuje liek nové možnosti ovplyvnenia pôrodov liekmi. Napomáha pri pôrodných komplikáciách ovplyvnením mäkkých ciest pôrodných. Denaverinhydrochlorid má okrem dobrej znášanlivosti, nepatrnej toxicity a vedľajšieho analgetického účinku, predovšetkým svalovotropno-spasmolytický účinok.

 

Po parenterálnej aplikácii je liek krvným obehom rýchlo distribuovaný priamo na miesto účinku. Spasmolytický účinok nastupuje po 5 minútach a po 10 minútach dosahuje vrchol.

 

Farmakoterapeutická skupina: Spasmolytikum

 

Lieková forma: Injekčný roztok

 

Cieľový druh: Kravy, jalovice a suky

 

Zloženie:

Denaverini hydrochloridum 40,0 mg/ml

 

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu:

 

Kravy, jalovice:

– podpora pôrodu jalovíc pri porušenom pôrode, nedostatočnom rozšírení mäkkých pôrodných ciest lebo pri polohových anomáliách plodu, odstránení mechanických prekážok, podpora pri fetotómii, regulovanie pôrodných bolestí pri slabých pôrodných bolestiach a hypertonických stavoch myometria.

 

Suky:

– oddialený pôrod.

 

Kontraindikácie:

Prípravné štádium pred pôrodom a štádium otvárania.

 

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh:

Pred aplikáciou reponovať torziu maternice, pri fetotómii je potrebná epidurálna anestézia.

Opakovať sa môže v základnej dávke po 40 - 60 minútach.

 

Dávkovanie a spôsob podania lieku:

Kravy:           10 ml/zviera i.m.
Jalovice:        5 - 10 ml/zviera i.m.
Suky:             0,75 - 1,2 ml (spolu s 20 m.j. oxytocínu) i.m.

 

Aplikácia sa môže opakovať u kravy za 40 - 60 minút.

 

Najvyššia denná dávka je 2 x 10 ml/zviera u kráv, 2 x až do 10 ml/zviera u jalovíc a 2 x až do 1,2 ml (spolu s 20 m.j. oxytocínu) pre suku.

 

Nežiaduce účinky :

Zriedkavo sa môže vytvoriť krátkodobý opuch na mieste aplikácie.

 

Ochranná lehota:

Bez ochrannej lehoty.

 

Čas použiteľnosti:

2 roky / po prvom otvorení spotrebovať do 28 dní.

 

Podmienky a spôsob uchovávania:

Uchovávať pri teplote do 25şC, chrániť pred svetlom.

 

Balenie: 1x50 ml

 

Vydáva sa len na veterinárny predpis.