Calciveyxol® 38 inf. Ad us. vet.

        

 

 

Č. reg: 96/049/05-S

 

Infúzny roztok, ktorý obsahuje organický vápnik a horčík vo forme chloridov a s kyselinou boritou vzniká boroglukonan vápenatý, ktorý sa vyznačuje lepšou rozpustnosťou a zrážanlivosťou v tkanivách.

 

Tetánie následkom hypokalcémie (pastevná, maštalná a transportná tetánia), pôrodná paréza, horúčka teliat, eklampsia, osteomalácia, rachitída, acetonémia, petechiálne horúčky, alergia, urtikária, toxikóza, atónia maternice.

 

 

Farmakoterapeutická skupina: Elektrolyty, z ktorých hlavný účinok má vápnik. ATC vet. kód. QA12AA03.

 

Lieková forma: Infúzny roztok.

 

Cieľový druh: Hovädzí dobytok, teľatá, ovce, ošípané.

 

Zloženie:

Účinné látky (v 1 ml):
Calcii gluconas ad iniectabile 380,00 mg
Magnesium chloridum hexahydricum 60,00 mg Acidum boricum 50,00 mg
Pomocné látky: Aqua pro injectione

 

Vápnik patrí medzi najdôležitejšie katióny organizmu.

V krvi je biologicky účinný len v ionizovanej forme a účinkuje ako regulačný faktor pri hospodárení organizmu s vápnikom.

Voľný vápnik pôsobí na rôznych miestach organizmu, napr. pri uvoľňovaní homónov a neurotransmiterov, pri zrážaní krvi atď.

Fyziologická koncentrácia vápnika sa pohybuje v rozmedzí 2,3-3,4 mmol/l.

Symptómy hypokalcémie sa označujú ako tetania alebo paréza.

Využíva sa aj utesňovací efekt vápnika pri zvýšenej permeabilite ciev, alergii a zápale.

 

Horčík patrí medzi najdôležitejšie katióny organizmu.

Nachádza sa ako kofaktor v rôznych enzymatických systémoch a transportných procesoch. Má význam pri tvorbe a prenose vzruchov. Pri prenose neuromuskulárnych podnetov na motorických platničkách znižuje uvoľňovanie acetylcholínov. Horčíkové ióny na synapsiách CNS a vegetatívnych gangliách môžu spomaliť uvoľňovanie transmiterov. V srdci spomaľuje vedenie podráždenia.

Horčík spomaľuje sekréciu parathormónu a tým reguluje hladinu vápnika v sére. Fyziologická hladina horčíka v sére je medzi 0,75-1,1 mmol/l.

Pri hladine pod 0,5 mmol/l nastupujú príznaky akútnej hypomagneziémie.

Zvlášť u prežúvavcov nastupujú poruchy metabolizmu horčíka, pretože ich rezorbujú pomalšie ako monogastrické zvieratá - zvlášť po prijatí mladej trávy bohatej na bielkoviny. Hypomagneziémia sa prejavuje ako následok zvýšeného neuromuskulárneho podráždenia vo forme hyperesthésie, nekoordinovaných pohybov, tremoru svaloviny, tetanie, uľahnutia, vyúsťujúce do straty vedomia a arytmie a k zastaveniu srdca.

Liek obsahuje organický vápnik a horčík vo forme chloridov. S kyselinou boritou vzniká boroglukonan vápenatý, ktorý sa vyznačuje lepšou rozpustnosťou a zrážanlivosťou v tkanivách.

Používa sa hlavne pri hypokalcemických stavoch. V tejto súvislosti je horčík na jednej strane regulátorom antagonistického účinku proti možným kardiálnym účinkom vápnika, zvlášť pri predávkovaní alebo pri rýchlej infúzii.

Na druhej strane má terapeutický účinok pri hypermagneziémii existujúcej spolu s hyperkalcémiou.

 

Vápnik – 90% sa viaže v kostiach. Len 1% je voľne zameniteľné s vápnikom zo séra alebo intersticiálnej tekutiny. V sére sa 40-60% viaže na proteíny, z toho 5-10% komplexne, 40-60% sa nachádza v ionizovanej forme. Hladina vápnika je hormonálne regulovaná v úzkych hraniciach s parathormónom, kalcitonínom a dihydrocholekalciferolom. Neabsorbovaný vápnik prijatý krmivom sa vylučuje vo faeces. Okrem toho prebieha hormonálne regulované vylučovanie obličkami.

 

Horčík – u dospelých zvierat približne 50% sa nachádza v kostiach, 42% intracelulárne a len 1% v extracelulárnej tekutine a z toho 30 % sa viaže v proteínoch. U prežúvavcov sa horčík rezorbuje z bachora. 15-26% horčíka rezorbovaného z krmiva sa využije. Po prijatí mladej trávy bohatej na bielkoviny sa reorbcia znižuje na 8%. Horčík sa vylučuje obličkami. Nízka hladina horčíka v krvi môže brzdiť jeho vylučovanie a vysoká hladina ho môže urýchliť.

 

Toxikologický význam po podávaní je veľmi nízký.

 

Indikácie:

Tetánie následkom hypokalcémie (pastevná, maštalná a transportná tetánia), pôrodná paréza, horúčka teliat, eklampsia, osteomalácia, rachitída, acetonémia, petechiálne horúčky, alergia, urtikária, toxikóza, atónia maternice.

 

Kontraindikácie:

Hyperkalcémia, hypermagneziémia, kalcinóza u hovädzieho dobytka a oviec, použitie po aplikácii vysokých dávok vitamínu D3, chronická insuficienica obličiek, vysoký krvný tlak, arytmia srdca, podávanie súčasne alebo krátko po podaní anorganických fosfátov.

 

Nežiaduce účinky:

Aj terapeutické dávky môžu vyvolať prechodnú hyperkalcémiu, ktorá sa prejavuje ako iniciálna bradykardia, nepokoj, svalová triaška a salivácia, zvýšenie frekvencie dychu.

Zrýchlenie činnosti srdca po iniciálnej bradykardii sa môže považovať za príznak predávkovania. V takom prípade sa infúzia musí ihneď prerušiť.

Oneskorené nežiaduce účinky vo forme všeobecnej nevoľnosti s príznakmi hyperkalcémie možu nastúpiť 6 - 10 hodín po infúzii a nesmú sa chybne diagnostikovať ako recidíva hypokalcémie.

 

Osobitné opatrenia pri používaní:

Intravenózna aplikácia sa musí prevádzať pomaly. Počas infúzie je potrebné kontrolovať srdce a krvný obeh. Pri vzniku príznakov predávkovania sa infúzia musí ihneď prerušiť.

 

Liekové a iné interakcie:

Vápnik zvyšuje účinok srdcových glykozidov, zosilňuje kardiálne účinky β-adrenergík a metylxantínov. Svojím antagonizmom s vitamínmi D, glukokortikoidy zvyšujú vylučovanie vápnika. Z dôvodov možných inkompatibilít liek nemiešať s inými liekmi.

 

Dávkovanie a spôsob podávania:

Pomaly intravenózne. Pred aplikáciou zohriať liek na telesnú teplotu.

 

Hovädzí dobytok:


Akútna hypokalcémia:

40 - 50 ml/100 kg ž.hm.

 

Podporná terapia pri alergiách, urtikáriách, hemoragickej diatéze, atónia maternice:

30 - 40 ml/kg ž.hm.

 

Ovce, teľatá a ošípané:

3 - 4 ml/10 kg ž.hm.

 

Inravenózna infúzia sa musí podávať pomaly po dobu 20-30 minút.

Uvádzané dávkovanie je orientačné a je potrebné ho prispôsobiť danému deficitu a stavu krvného obehu. Liečba sa môže prvýkrát opakovať po 6 hodinách. Ak sa zistí, že príčinou symptómov je hypokalcémia, ďalšia infúzia sa môže aplikovať v intervale 24 hodín.

 

Predávkovanie :

Rýchla intravenózna aplikácia lieku alebo predávkovanie môže vyvolať hyperkalcémiu a/alebo hypermagneziémiu s kardiotoxickými prejavmi ako sú: tachykardia po iniciálnej bradykardii, poruchy srdcového rytmu a v ťažkých prípadoch až zastavenie srdca. Ďalšie hyperkalcemické príznaky sú: motorická slabosť, triaška svalov, zvýšená dráždivosť, nepokoj, zvýšená transpirácia, polyúria, pokles krvného tlaku, depresie alebo kóma. V takých prípadoch sa infúzia musí prerušiť. Príznaky hyperkalcémie sa môžu objaviť ešte 6 – 10 hodín po infúzii.

 

Ochranné lehoty:

Bez ochranných lehôt.

 

Inkompatibility:

Kvôli možným inkompatibilitám nemiešať s inými liekmi.

 

Čas použiteľnosti:

2 roky. Po prvom otvorení ihneď spotrebovať.

 

Podmienky a spôsob uchovávania:

Pri teplote 15 - 25oC, chrániť pred mrazom.

 

Balenie: 500 ml