Veyxol® B – Phos

                       

 

Č. reg: 78/VM/09-S

 

Tekutý prípravok na báze minerálnych látok, ktorý zvieratám zabezpečí prísun fosforu, vitamínu B12 a energie.

 

Veyxol® B – Phos je energetický podporný prípravok s obsahom minerálov. Podáva sa pred, počas a po období zvýšenej záťaže/ nárokov – napr. pri záťažiach ako pôrody alebo odstavenie, transport, zmena stajne, extrémne teplotné výkyvy, prechod na iné krmivo, vysoká úžitkovosť alebo športové aktivity – na doplnenie výživovej a fyziologickej potreby organizmu.

 

Cieľový druh zvierat: Kone, hovädzí dobytok, žriebätá, teľatá, ošípané, ovce, kozy, psy, mačky a srstnatá zver

 

Popis veterinárneho prípravku: Ružová emulzia

 

Zloženie:

Fosfor, Vitamín B12, Propylénglykol

 

Fosfor

Stavebný prvok kostry, tlmiaca látka v krvi a bunkách, esenciálna súčasť nukleovej kyseliny a rôznych zložených tukov a bielkovín.

 

Je potrebný pre tvorbu, ukladanie a využitie energie a prenáša účinky hormónov. Nedostatok fosforu vedie k zníženému príjmu potravy, rastovým poruchám, nízkej dojivosti a v neposlednom rade v dôsledku porúch energetického metabolizmu aj k poruchám reprodukcie. Rachitída (nedostatočná mineralizácia kostí) a osteoporóza resp. lámavosť kostí (veľké straty Ca a P z kostry) môžu byť podmienené ako nedostatkom fosforu tak aj vitamínu D3 alebo Ca (ošípané, hydina). Poruchy hospodárenia s kyselinami a zásadami (napr. pri acidóze) resp. pôrodná paréza môžu viesť k hypofosfatémii (< 5,0 mg anorganického fosforu /100 ml séra).

 

Vitamín B12 (kyanokobalamín)

- krvotvorba a rast

- slúži na tvorbu dvoch skupín koenzýmov:

- 5-desoxiadenosilkobalamin: dôležité pre využitie kyseliny propiónovej a tým pre tvorbu glukózy a laktózy u prežúvavcov, a

- metylkobalamin: dôležitý pre metylačné reakcie a tým o.i. pre metabolizmus metionínu

 

Medzi dôsledky nedostatku vitamínu B12 patria zmeny počtu červených krviniek, poruchy metabolizmu bielkovín, ochorenia nervového systému, kožné ochorenia, rastové poruchy a zlé zužitkovanie krmiva.

 

Propylénglykol

je efektívny, prídavný zdroj energie

 

Spôsob podania:

do pitnej vody, krmiva, priamo

 

Dávkovanie:

 

Kone a hovädzí dobytok:

10 až 50 ml

 

Žriebätá a teľatá:

5 až 25 ml

 

Ošípané, ovce a kozy:

3,5 až 15 ml

 

Psy:

0,5 až 5 ml

 

Mačky a srstnatá zver:

0,5 až 2,5 ml

 

Podanie v pitnej vode:

0,2 – 1,0 ml / liter

 

Podanie prostredníctvom kŕmnych automatov (prasiatka):

0,5 – 1,5 ml/liter vody

 

Poznámka:

Látky obsiahnuté vo výrobku sa už po mnohé roky bez problémov používajú vo výžive zvierat (v zmesiach minerálnych látok) ako aj vo veterinárnej a ľudskej medicíne (v práškových zmesiach alebo injekčných/infúznych roztokoch).

V literatúre sa uvádzajú roztoky s obsahom propylénglykolu (1,2 – propándiol), po vpichnutí ktorých boli v tkanive pozorované reverzibilné opuchy.

 

Upozornenie:

Produkt nedráždi kožu ani sliznicu. Pri zasiahnutí kože produktom preto nie je potrebné dodržiavať nijaké osobitné bezpečnostné opatrenia. Vzhľadom na toxikologické údaje dostupné pre jednotlivé účinné látky je možné produkt pri stanovenom používaní klasifikovať ako netoxický a teda nezávadný.

V prípade predávkovanie je potrebné zohľadniť toxicitu zlúčenín fosforu a 1,2 propándiolu. Informácie pre posúdenie akútnej resp. chronickej toxicity sa uvádzajú v príslušnej odbornej literatúre.

 

Veľkosť balenia: 100 ml, 250 ml

 

Čas použiteľnosti:

24 mesiacov

 

Ochranná lehota:

Bez ochrannej lehoty.

 

Spôsob uchovávania:

Pri teplote do 25°C. Uchovávať mimo dosahu detí! Uchovávať v chladu, chrániť pred svetlom !

 

Označenie : Len pre zvieratá!