Nekro Veyxym® inj. a.u. v.

 

              

 

Č. reg: 96/046/04-S

 

Injekčná suspenzia proteolytických enzýmov Trypsínu, Chymotripsínu a Papaínu.

 

Doplnková liečba bakteriálnych infekcií spojených s nahromadením exudátu, napr. infekcie pľúc, mliečnej žľazy alebo pupku, artritídy, puerperálne ochorenia, flegmóny, panarícium, aktinomykóza, papilomatóza a maligné nádory (predoperačná a pooperačná liečba) u hovädzieho dobytka, teliat, ošípaných prasiatok, oviec, kôz a psov.

 

 

Farmakoterapeutická skupina: Enzýmy. ATC vet.kód: QD03B

 

Lieková forma: Injekčná suspenzia.

 

Cieľový druh: Hovädzí dobytok, teľatá, ošípané, prasiatka, ovce, kozy, psy.

 

Zloženie -1 ml obsahuje:

Chymotripsinum 4,00 mg
Trypsinum 4,00 mg
Papainum 10,00 mg

 

Proteolytické enzýmy sú schopné rozkladať hnis, exudáty – čiastočne firbrín – a nekrotické tkanivá, pričom zdravé tkanivo je chránené pred ich účinkom antienzýmami a alfa2makroglobulínmi.

Proteolytické enzýmy rovnako podporujú rozklad tkanív vykazujúcich nekontrolovateľný rast.

Narušujú fibrínový povlak rakovinových buniek, čím pôsobia ako prevencia vzniku metastáz. Štiepia imunokomplexy hrajúce rolu v patológii metastáz.

 

Enzýmy chymotrypsín, trypsín a papaín patria do skupiny fyziologických proteáz, ktoré štiepia proteíny a peptidy hydrolytickou katalyzáciou peptidových väzieb. Pokiaľ tieto enzýmy štiepia väzby na polypeptidových reťazcoch, vo väčšine prípadov aminokyselinového charakteru, sú nazývané endopeptidázami.

 

Chymotripsín, trypsín a papaín sú prírodné substancie a ich prítomnosť v organizme je prirodzená.

 

Toxikologický význam po orálnom podaní je veľmi nízky. Počas 90-200 denného testu u potkanov a psov neboli pozorované žiadne patomorfologické zmeny tkaniva. Testované psy vykazovali dokonca vyššie hmotnostné prírastky. Pri parenterálnom použití sa prejavujú rozdiely v toxicite. V tomto prípade trypsín, ktorý je považovaný za problematický enzým, zvlášť po intravenóznom podaní, vyvolal zmeny pečene a srdcového svalu.
Kontraindikácie: Nie sú známe.

 

Vedľajšie účinky:

Aplikacia liekov s obsahom enzýmov môže vyvolať väčší alebo menší opuch v mieste aplikácie. Tento efekt je neškodný a môže byť charakterizovný ako silná reakcia tkaniva na substanciu. Opuch zmizne bez následkov.

 

Používanie počas gravidity a laktácie:

Používanie neovplyvňuje graviditu ani laktáciu.

 

Interakcie:

Nie sú známe.

 

Dávkovanie a spôsob podávania:

 

Dávka pre všetky druhy zvierat je 0,4 ml na 10 kg živej hmotnosti intramuskulárne.

Uvedená dávka je aj maximálnou dennou dávkou.

Ošetrenie sa opakuje 1-3x v intervale 24 hodín, pri aktinomykóze a papilomatóze sa ošetrenie opakuje 3x po 8-10 dňoch.

Intramuskulárne. Podľa velkosti dávku rozdeliť na viac miest.

 

Ochranné lehoty:

Mäso a mlieko bez ochranných lehôt.

 

Čas použiteľnosti lieku :

V balení určenom na predaj 2roky / od prvého otvorenia balenia do 4 týždnov.

 

Spôsob uchovávania:

Pri teplote neprevyšujúcej 250C, chrániť pred svetlom.

 

Balenie: 50 ml, 100 ml