Tenazym ®

 

   

 

Č.reg: 96/084/97-S

 

Tenazym ® perorálna suspenzia pre mladé a dospelé zvieratá na liečbu infekčných chorôb ako enteritídy, pneumónie, artritídy a otitídy; sekundárne infekcie po vírusových ochoreniach a ošetrenie vonkajších rán.

 

Injektor prípravku Tenazym® obsahuje jedinečnú kombináciu enzýmov a širokospektrálnych antibiotík , ktorá zaručuje vysokú účinnosť preparátu. Proteolytické enzýmy odstraňujú odumreté tkanivo jeho rozpúšťaním a tým významne zvyšujú účinok obsiahnutých antibiotík aj pri zvlášť nízkej dávke. Obzvlášť pozoruhodné sú účinky enzýmov pri zápaloch čriev. Injektorová forma prípravku dovoľuje jeho použitie aj u malých a drobných zvierat , u ktorých z rôznych dôvodov nemôže byť použitá injekčná forma liečiv.

 

Farmakoterapeutická skupina: antiinfektívum na systémové použitie, chlórtetracyklín, kombinácie ATC vet. kód: QJ01AA53

 

Lieková forma: Olejová suspenzia. Viskózna žltkastá olejová suspenzia.

 

Cieľový druh: Psy a mačky

 

Zloženie -1 ml obsahuje:

Tetracyclini hydrochloridum 30,0 mg
Neomycini sulfas 22,5 mg
Prednisoloni acetas 2,0 mg
Trypsinum 0,4 mg
Chymotrypsinum 0,4 mg
Papainum 1,0 mg

 

Tetracyclinum hydrochloridum je antibiotikum so širokým spektrom účinku.

Neomycini sulfas je aminoglykozidové antibiotikum.

Prednisoloni acetas patrí medzi glukokortikoidy.

Trypsinum patrí do skupiny proteolytických enzýmov.

ňChymotrypsinum patrí tiež do skupiny proteolytických enzýmov.

Papainum je proteolytický enzým rastlinného pôvodu z Papaya carica Linné (Caricaceae).

 

Farmakodynamické vlastnosti:

Antibiotiká pôsobia predovšetkým na G-negatívne baktérie.

Tetracyklín má reverzibilný bakteriostatický účinok vplyvom na syntézu bielkovín.

Neomycín pôsobí baktericídne v dôsledku schopnosti ireverzibilne inhibovať syntézu bielkovín.

Prednizolon spôsobuje zmenšenie opuchu.

Proteolytické enzýmy zvyšujú účinnosť antibiotík uľahčením ich prístupu k miestu zápalu.

 

Farmakokinetické vlastnosti:

Tetracyklín po perorálnej aplikácii z veľkej časti (70%) ostáva v čreve a vylučuje sa výkalmi. Absorbovaná časť sa v krvi viaže na bielkoviny, je dobre transportovaná a vylučovaná močom.

Neomycín po perorálnom podaní nie je významne absorbovaný z tráviaceho traktu. Dochádza k eliminácii alebo k zmene črevnej bakteriálnej flóry a je vylučovaný výkalmi. Resorbovaná časť sa vylučuje močom.

Prednizolon sa po perorálnom podaní rýchlo a úplne vstrebáva. Účinok je podobný účinku prírodného kortikoidu a je krátkodobý. Vylučuje sa močom.

 

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu:

Liečba infekčných chorôb u mladých zvierat ako enteritídy, pneumónie, artritídy a otitídy; sekundárne infekcie po vírusových ochoreniach a ošetrenie vonkajších rán.

 

Dávkovanie a spôsob podania lieku :

Perorálne: 0,4 ml/kg ž.hm. v 12 hodinových intervaloch 3 - 5 dní.

Najvyššia denná dávka je 2 x 3 ml pre psa a 2 x l ml pre mačku.

Ošetrenie rán: Podáva sa priamo lokálne v tenkej vrstve niekoľkokrát až do vyhojenia.

 

Kontraindikácie:

Nie sú známe.

 

Nežiaduce účinky :

Následkom účinku proteolytických enzýmov po lokálnej aplikácii vzniká opuch, ktorý sa bez komplikácií resorbuje.

 

Použitie počas gravidity, laktácie:

Používanie lieku neovplyvňuje graviditu ani laktáciu.

 

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Nie sú známe.

 

Ochranná lehota:

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

 

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale:

2 roky / po prvom otvorení obalu: 28 dní.

 

Podmienky a spôsob uchovávania:

Uchovávať pri teplote do 25°C.

 

Charakter a zloženie vnútorného obalu:

Injektor z plastickej hmoty v papierovej škatuľke. Priložená písomná informácia pre používateľov.

 

Balenie: 1 x 10 ml, 10 x 10 ml.

 

Len na veterinárny predpis.